Rzecznik Prasowy

p.o. Rzecznika Prasowego
Sylwia Rudawska

Uzdrowisko Szczawno – Jedlina S.A.
ul. Wojska Polskiego 6
58 – 310 Szczawno – Zdrój
tel. 572-729-807
e-mail: srudawska@szczawno-jedlina.pl

Wprowadził
Marek Jakubina
24.11.2021 11:14:58
Opublikował
Marek Jakubina
24.11.2021 11:14:58
Odpowiedzialny za treść
Monika Sułkowska-Obiedzińska
24.11.2021 11:14:58