STRONA GŁÓWNA

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.
ul. Wojska Polskiego 6 58-310 Szczawno-Zdrój

NIP: 886-000-03-40;

REGON: 000288308

KRS nr 0000110745 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
X Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy i wpłacony: 50 203 000,00 zł

Nasze konto:
ING BS S.A. o/Wałbrzych
83 1050 1908 1000 0022 4367 3353

Konto do wpłat walutowych:
ING BS ODDZ. WAŁBRZYCH
BIC (SWIFT): INGBPLPW
PL83 1050 1908 1000 0022 4367 3353

Wprowadził
Marek Jakubina
15.05.2023 13:28:08
Opublikował
Marek Jakubina
15.05.2023 13:28:08
Odpowiedzialny za treść
Sylwia Rudawska
15.05.2023 13:28:08