REJESTRY I EWIDENCJE

Do rejestrów i ewidencji prowadzonych w Spółce Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. należą:

 • Rejestr uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
 • Rejestr uchwał Rady Nadzorczej Spółki
 • Rejestr uchwał Zarządu Spółki
 • Rejestr zarządzeń Zarządu Spółki
 • Rejestr decyzji cenowych Spółki
 • Rejestr umów Spółki
 • Rejestr kontroli i decyzji organów zewnętrznych
 • Ewidencja osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych w Spółce
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych dokonywanych w imieniu administratora
 • Rejestr instrukcji pielęgniarskich
 • Rejestr instrukcji epidemiologicznych
 • Rejestr instrukcji zabiegów

Zapisy w rejestrach i ewidencjach prowadzonych w Spółce Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. z siedzibą w Szczawnie-Zdroju służą wyłącznie do użytku wewnętrznego i udostępniane są tylko upoważnionym pracownikom Spółki.

Dla celów sądowych lub urzędowych wymagane informacje i dokumenty przekazywane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

Wprowadził
Marek Jakubina
02.09.2021 05:58:30
Opublikował
Marek Jakubina
02.09.2021 05:58:30
Odpowiedzialny za treść
Magdalena Motyl
02.09.2021 05:58:30