PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW

TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW W UZDROWISKU SZCZAWNO-JEDLINA S.A.

Skargi i wnioski przyjmowane są w Recepcji Centralnej oraz w Sekretariacie Spółki w godzinach pracy.

Skargi można składać:

 • telefonicznie: sekretariat: 74/849-31-50; Recepcja Centralna: 74/849-31-30.
 • listownie na adres: Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Wojska Polskiego 6, 58-310 Szczawno-Zdrój
 • pocztą elektroniczną na adres e--mail: sekretariat@szczawno-jedlina.pl
 1. Rozpatrywanie skarg klientów Spółki w zakresie obsługi medycznej oraz pielęgniarskiej świadczonych usług w obiektach Spółki należy do zadań Dyrektora ds. Lecznictwa oraz Pielęgniarki Przełożonej
 2. Rozpatrywanie skarg klientów Spółki dotyczących poziomu świadczonych usług rehabilitacyjnych i bazy zabiegowej należy do zadań Kierownika Rehabilitacji
 3. Rozpatrywanie skarg klientów Spółki w zakresie warunków bytowych i hotelarstwa należy do zadań Menadżera w obiektach Spółki
 4. Rozpatrywanie i kontrolowanie skarg klientów Spółki w zakresie żywienia należy do zadań Koordynatora ds. Żywienia

Wpływająca skarga winna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni. W przypadkach zawiłych termin może być przedłużony do 60 dni po uprzednim pisemnym uprzedzeniu zainteresowanego.

 

ZASADY ZAPISÓW NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH NA ZABIEGI W WARUNKACH REHABILITACJI LECZNICZEJ

 1. Zapisy na zabiegi do Pracowni Fizjoterapii są prowadzone w Fitness Zdroju w godzinach pracy rejestracji, przy ul. Kolejowej 14 w Szczawnie Zdroju.
 2. Zapisy odbywają się osobiście lub telefonicznie (74/849-31-03).
 3. W przypadku wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej narządu ruchu, skierowanie na zabiegi wystawia, w ramach umowy z NFZ: 
  - lekarz specjalista: rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
  - lekarz ze specjalizacją I stopnia: odpowiednio j.w.;
  - lekarz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
  - w przypadku dzieci - skierowania wystawiają odpowiednio lekarze specjaliści dziecięcy.
 4. Świadczenia zdrowotne są udzielane pacjentom w terminach z nimi uzgodnionymi.
 5. Pacjenci zapisywani są w kolejności zgłoszeń, jeśli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia, termin jego realizacji jest uzgadniany z pacjentem w rejestracji następnie pacjent umieszczony jest na liście oczekujących.
 6. Skierowanie na zabiegi fizjoterapii, także w warunkach domowych, należy zarejestrować w ciągu 30 dni od daty wystawienia, inaczej traci ono ważność.
 7. Fizjoterapia ambulatoryjna odbywa się w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych; pacjent otrzymuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwią realizację świadczenia w terminie ustalonym, pacjent jest informowany o zmianie terminu - w każdy dostępny sposób.

 


PLIK DO POBRANIA:


 

Wprowadził
Marek Jakubina
02.09.2021 06:09:49
Opublikował
Marek Jakubina
02.09.2021 06:09:49
Odpowiedzialny za treść
Magdalena Motyl
02.09.2021 06:09:49