INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY

Podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A. jest Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274307, NIP: 1070006735, REGON: 14087126, kapitał zakładowy w wysokości 1.400.000,00 zł, w całości wpłacony.

Dom Maklerski uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w dniu 27 września 2007 r. (decyzja Komisji Nadzoru Finansowego nr DFL/4020/18/28/I/70/1/07).

 

Wprowadził
Marek Jakubina
01.09.2021 13:31:32
Opublikował
Marek Jakubina
01.09.2021 13:31:32
Odpowiedzialny za treść
Magdalena Motyl
01.09.2021 13:31:32
Zaktualizował
Marek Jakubina
28.04.2022 12:32:09